Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

Nhân sự là gì? Vai trò và ý nghĩa của bộ phận nhân sự trong tổ chức

 Nhân sự là gì? Vai trò của bộ phận nhân sự chỉ là tuyển dụng? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về nghề nhân sự trong bài viết này nhé!

1. Nhân sự là gì? Sự thật về nghề nhân sự (HR) 

Theo Investopedia, “Human Resources (HR) is the division of a business that is charged with finding, screening, recruiting, training job applicants, and administering employee-benefit programs”. Có thể hiểu, nhân sự là một bộ phận của doanh nghiệp, chuyên phụ trách tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng ứng viên, đào tạo và quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên. 

Phòng Nhân sự là đầu mối giúp doanh nghiệp ứng phó với những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh hiện đại. Cũng như, đáp ứng sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng của thế kỷ 21. Một ví dụ dễ thấy về vai trò của quản trị nhân sự là khi người làm nhân sự tìm được đúng người cho đúng việc vào đúng thời điểm (right person for right job at right time) thì doanh nghiệp và người lao động đều có lợi.

2. Vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp/tổ chức

Hoạt động quản lý nguồn nhân lực bao gồm những mảng khác nhau. Vậy nên, các vai trò trong phòng nhân sự nhìn chung khá đa dạng như:

+ Giám đốc nhân sự (HR manager)

+ Chuyên gia phát triển đào tạo (Training development specialist)

+ Chuyên viên nhân sự tổng hợp (Human resource generalist)

+ Chuyên viên tuyển dụng (Recruiter)

+ Chuyên viên phân tích nhân sự (Personnel analyst)

+ …

3. Ý nghĩa của công tác quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Quản lý nhân sự (Human resource management) sẽ đưa ra các phương pháp tiếp cận chiến lược toàn diện. Mục tiêu là quản lý con người, môi trường làm việc và văn hóa.

Vai trò của bộ phận nhân sự là đảm bảo cho nhân viên nhận được sự hỗ trợ thích đáng từ các chính sách, chương trình và quy trình doanh nghiệp. Mặt khác, họ cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực, tạo sự gắn kết giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét