Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Các nguồn cung cấp người tìm việc tiềm năng tốt nhất - HR

Nguồn tham khảo:  tài liệu viên chức

Các nguồn cung cấp ứng viên tiềm năng tốt nhất

Cơ quan tiến hành   kiếm tìm   các ứng cử viên sau khi hình thành xong nhu cầu   tuyển dụng   . Việc tìm kiếm có thể khởi đầu từ trong nội bộ cơ quan, duyệt y các nhân sự, hoặc có thể thông báo   tuyển dụng   rộng rãi, phê chuẩn các văn phòng tuyển dụng, tuyển dụng qua internet và các nguồn tìm ứng cử viên khác...

1. Thông tin tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng thường bao gồm phần giới thiệu về đơn vị và vị trí cần tuyển. Các thông tin đưa ra phải thích hợp với những gì mà đơn vị trông chờ ở ứng cử viên. Ở nhiều nước, luật lao động có thể quy định về việc cấm thông báo tuyển dụng có các nội dung phân biệt nam nữ, tuổi tác, chủng tộc và tôn giáo. Đưa ra các đề nghị cụ thể sẽ giúp đơn vị không bị chứa chan trong đống thư ứng tuyển.

2. Các văn phòng tuyển dụng:

Dịch vụ thường ngày của các văn phòng tuyển dụng là thiết kế và ban bố các thông tin tuyển dụng, sơ tuyển khoảng 3, 4 người tìm việc dựa theo các bảng hỏi và phỏng vấn. Điểm mạnh của các văn phòng này là khả năng định nghĩa vị trí cần tuyển và điều kiện ứng viên. Nhiều đơn vị tuyển dụng chuyên nghiệp sơ tuyển bằng hình thức quan sát qua băng video một cuộc bàn bạc giữa các ứng cử viên, duyệt các chuyên gia xem tướng chữ hoặc qua các bài thi kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Lợi thế của việc sử dụng các văn phòng tuyển dụng là:

- Tần tiện thời gian.

- Tri thức về bảng hỏi và định nghĩa vị trí tuyển dụng.

- Trình độ chuyên nghiệp trong phỏng vấn.

- Tốc độ phản ứng nhanh nếu doanh nghiệp có quan hệ khăng khít với văn phòng tuyển dụng.

Nhược điểm:

- Cách thức của văn phòng tuyển dụng thường được chuẩn hoá nên chưa chắc đã thích hợp với nhu cầu của tổ chức.

- Trong nhiều trường hợp tổ chức phải chia sẻ thông tin nội bộ với văn phòng tuyển dụng.

3. Tuyển dụng qua internet:

Theo Forrester Research, "Job" là từ khoá được kiếm tìm nhiều nhất trên internet trong năm 2000 và có không dưới 35 triệu người châu Âu tìm việc qua mạng. Cơ quan có thể thông báo tuyển dụng qua một site trung gian chuyên nghiệp hoặc trên site của mình. Ứng cử viên thường gửi CV và thư ứng tuyển tới địa chỉ đăng trên thông tin qua email hoặc qua đường thư tín. Hoạt động này hà tằn hà tiện được nhiều tổn phí trung gian nhưng cũng tiêu hao nhiều thời gian vì số lượng ứng viên sẽ rất đông.

4. Các nguồn khác:

- Đơn vị có thể sử dụng các nguồn ứng viên khác như: tuyển dụng bổ sung, ứng cử viên quen biết, nhân viên cũ, hợp tác viên hay đối tác cũ.

- Công ty có thể tìm ứng viên ưng chuẩn các nhân sự của mình, ưng chuẩn các cơ quan cựu sinh viên của các trường đại học...

- Cơ quan có thể xây dựng một mối quan hệ cộng tác với các trường và trọng tâm   đào tạo   , trọng điểm nghiên cứu và nhất là các forum việc làm.

Quantri.Vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét