Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Tăng cường năng lực viên chức với trao quyền

Tăng cường năng lực viên chức với trao quyền

(HR) Là một người quản trị hay một nhà lãnh đạo bạn có để cho nhân sự cáng đáng nhiều bổn phận hơn khi họ có khả năng làm điều đó không? Bạn có biết đó là khi nào hoặc bạn có tự nói với bản thân mình rằng họ vẫn chưa sẵn sàng không?

Trong các chuyến đi của tôi đến các tổ chức, mỗi năm tôi nói chuyện với hàng nghìn người muốn được đối xử như "đối tác" hơn là nhân viên. Họ muốn có thông tin để có thể theo sát mọi việc. Nhưng thường thì các nhà lãnh đạo không muốn từ bỏ quyền kiểm soát của mình.

Tôi biết một CEO là lãnh đạo của một trong các đơn vị toàn cầu to nhất thế giới. Ông nhận được phản hồi rằng ông quá ngoan cố và bảo thủ. Ông nhận thấy rằng ông cần phải làm tốt hơn việc để cho mọi người đưa ra quyết định và hội tụ ít hơn vào quyền lực của mình.

Ông thực hành kĩ năng đơn giản này trong một năm: trước khi nói, ông hít thở sâu và tự hỏi: "Điều này có đáng không?" ông nhận thấy rằng 50% các lời nhận xét của ông đúng nhưng không đích thực   nhân viên  click here   cần. Ông chóng vánh tập kết nhiều hơn vào việc trao quyền cho người khác và để họ tự làm chủ và tự cam kết với quyết định và tập trung ít hơn vào nhu cầu của riêng mình để gia tăng giá trị.

Nhân viên của bạn hiểu công việc của họ. Họ biết nhiệm vụ, vai trò và chức năng của mình trong đơn vị và đã đến lúc bạn để họ làm những gì họ cần làm để thực hiện được công tác.

Nhưng cũng có một điểm quan trọng thường bị bỏ qua là việc một nhà lãnh đạo "trao quyền" cho ai để người đó có trách nhiệm và đưa ra những quyết định tốt là không thể. Mọi người phải tự trao quyền cho bản thân mình. Vai trò của người lãnh đạo là khuyến khích và ủng hộ môi trường đưa ra quyết định và cho nhân sự những công cụ cũng như tri thức họ cần để đưa ra quyết định và hành động trên quyết định của họ. Làm được điều này, bạn đã giúp nhân viên của mình đạt được trạng thái được trao quyền.

Quá trình này cần có thời gian - nhân viên sẽ chỉ tin tưởng rằng họ được trao quyền tự do hành động làm việc khi họ được để cho tự mình làm việc để đạt được kết quả trong một khoảng thời kì - nhưng nó cũng hiệu quả và đáng với thời kì bỏ ra. Tỉ dụ, nếu một doanh nghiệp có lịch sử cản trở hoặc bỏ mặc những nhà đề nghị ý tưởng, người lãnh đạo không thể chỉ bảo nhân viên rằng: "Cậu được trao quyền để đưa ra quyết định".

Một phần của việc xây dựng môi trường trao quyền phụ thuộc vào khả năng kiểm soát sự dung hòa của nhóm. Người lãnh đạo cần phải bảo đảm rằng mọi người an toàn khi làm việc của mình. Để bảo đảm rằng điều này xảy ra, một cuộc thảo luận liên tục về các nhu cầu, các cơ hội, nhiệm vụ, các trở lực, các dự án và những gì đang hiệu quả, những gì đang không hiệu quả là khôn xiết quan yếu đối với sự phát triển và duy trì một môi trường làm việc an toàn.

Bạn mẫu kpi cũng có thể phải tốn rất nhiều thời kì để đối thoại với các nhà lãnh đạo, viên chức, các thành viên trong đội và những người ngang hàng khác.

Dưới đây là một đôi điều các nhà lãnh đạo có thể làm để xây dựng một môi trường trao quyền cho mọi người.

* Trao quyền cho những người chứng minh được năng lực để chịu nghĩa vụ.
* Tạo một môi trường thuận lợi trong đó mọi người được khuyến khích phát triển các kĩ năng của họ.
* Không bình luận quyết định và ý tưởng của người khác khi mọi việc đã có kết quả rõ ràng trừ khi thực sự cấp thiết. Điều này chỉ làm giảm sự tự tin của họ và ngăn cản họ san sẻ ý kiến trong tương lai với bạn.
* Cho mọi người quyền tự ý và chủ quyền đối với nhiệm vụ và nguồn lực của họ.

Ngày nay người lãnh đạo và nhà quản trị thành công sẵn sàng thực hành khả năng lãnh đạo của họ theo những cách mà mọi người được trao quyền để quyết định, chia sẻ thông báo và thử làm những điều mới mẻ. Hồ hết nhân viên (các nhà lãnh đạo ngày mai) nhìn nhận thấy giá trị trong việc trao quyền và sẵn sàng phụ trách nghĩa vụ đi kèm với nó.

Nếu các nhà lãnh đạo trong ngày mai có được sự thông thái để học hỏi kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo ngày nay và nếu các nhà lãnh đạo ngày nay có sự thâm uyên để xây dựng một môi trường trao quyền cho mọi người thì tất cả họ đều chung chia ích lợi.

Quantri.Vn