Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

4 thước đo trong Thẻ điểm cân bằng (BSC) có mối quan hệ như thế nào?

Cấu trúc Thẻ điểm cân bằng (BSC) được hình thành bởi 4 thước đo tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập & phát triển. Vậy 4 thước đo này có quan hệ với nhau như thế nào? 

1. Sơ lược về 4 thước đo trong Thẻ điểm BSC 

1.1 Thước đo tài chính 

Với thước đo này, BSC giúp doanh nghiệp đo lường, kiểm tra các kết quả về mặt tài chính bao gồm chi phí cố định, chi phí khấu hao, lợi nhuận thu về, lợi tức đầu tư, tốc độ tăng trưởng doanh thu, … Mặc dù không phải yếu tố nào cũng dễ dàng đo đếm được ngay sau khi thực hiện nhưng chúng là sự xác nhận cho hiệu quả của một hoạt động. 

1.2 Thước đo khách hàng

Thước đo khách hàng trong BSC giúp trả lời câu hỏi: khách hàng đang thấy doanh nghiệp như thế nào? Từ đây, bạn dễ dàng đưa ra các mục tiêu và kế hoạch thực hiện tập trung hơn vào độ hài lòng của khách hàng.

1.3 Thước đo quá trình hoạt động nội bộ

Thước đo quá trình hoạt động nội bộ dựa trên BSC là gì giúp doanh nghiệp tự đánh giá, rà soát và rút ra bài học. Ví dụ như hiệu suất, tỉ lệ sai sót, thời gian chu trình, … hay năng lực hoạt động, thời gian phản hồi đơn hàng, thay đổi kỹ thuật. 

1.4 Thước đo học tập và phát triển 

Một trong những yếu tố quyết định đến nền tảng phát triển doanh nghiệp đó là chất lượng nguồn nhân lực và công cụ hỗ trợ làm việc. Đặc biệt là không có con số cụ thể và giới hạn nào cho chính thước đo này. Mọi nhân tố đều có thể học tập, trau dồi song hành với sự tiến bộ không ngừng của khoa học - công nghệ. 

2. Mối quan hệ giữa các thước đo trong Thẻ điểm cân bằng (BSC) 

Khi xây dựng BSC trong những ngày đầu tiên, 4 thước đo độc lập với nhau và doanh nghiệp có quyền lựa chọn thực hiện hoặc bỏ quả một số tiêu chí trong đó. Nhưng thực tế, chúng đều quan trọng như nhau và có mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau.

Dựa trên mô hình, quy trình hoàn thiện các thước đo trong Thẻ điểm cân bằng (BSC) được thực hiện từ dưới lên trên (hoặc có thể từ trên xuống dưới). Nghĩa là mỗi thành phần trong mô hình được hoàn thiện bởi một hoặc nhiều mô hình trước đó.

Bên cạnh đó, từng yếu tố mục tiêu trong 4 thước đo cũng có thể có mối quan hệ nhân - quả với nhau. Ví dụ: trong thước đo tài chính, việc giảm chi phí và tăng doanh thu đều hướng tới mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét